Съобщение

Община Шумен

Във връзка с предизвикана авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, от 10,00 часа до 13,00 часа на 16.07.2019г. е спряно водоподаването в гр.Шумен в района на индустриална зона, източно от жп спирка „Тракия-север”.