Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с реконструкция на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Каспичан, от 08,00 часа до 18,00 часа на 11.07.2019г. ще е спряно водоподаването в гр.Каспичан в района северно от жп линия София – Варна, в т.ч. висока и вилна зона.