Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с подмяна на водопроводи от водопроводната мрежа на гр.Каспичан в изпълнение на проект на община Каспичан за рехабилитация на част от водопроводната мрежа, от 08,00 часа до 17,00 часа на 09.07.2019г. ще е спряно водоподаването за висока и вилна зона в гр.Каспичан.