ПД-01/05.07.2019г.:Лабораторни изпитвания по физикохимични и микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. изменение и допълнение от 2018 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг

Пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет: Лабораторни изпитвания по физикохимични и микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. изменение и допълнение от 2018 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К - Шумен" ООД гр. Шумен

Решение ( 05.07.2019 - 15:01 ) може да изтеглите от тук.

Покана ( 05.07.2019 - 15:01 ) може да изтеглите от тук.

Проект на договор ( 05.07.2019 - 15:01 ) може да изтеглите от тук.

Образци ( 05.07.2019 - 15:01 ) може да изтеглите от тук.

Доклад (17.07.2019 г. - 15:36 ч.) може да изтеглите от тук.

Решение (17.07.2019 г. - 15:36 ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (30.08.2019 г. - 16:06 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор (30.08.2019 г. - 16:06 ч.) може да изтеглите от тук.