Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с подмяна на водопроводи от водопроводната мрежа на с.Кюлевча в изпълнение на проект на община Каспичан за рехабилитация на част от водопроводната мрежа, от 08,00 часа до 17,00 часа в периода от 05.07.2019г. до 19.07.2019г. ще е нарушено водоподаването в ниските части на с.Кюлевча.