Съобщение

Община Шумен

Във връзка с осъществяване на мероприятия по локализиране на скрити течове по водопроводната мрежа на с.Мадара, на 04.07.2019г. от 15,00 часа до 23,00 часа ще е преустановено водоподаването в района западно от жп линия.