Съобщение

Община Шумен

Във връзка с осъществяване на мероприятия по локализиране на скрити течове по водопроводната мрежа на с.Мадара, на 02.07.2019г. от 22,00 часа до 06,00 часа на 03.07.2019г. ще е преустановено водоподаването в района западно от жп линията: зона Тракия, зона Мадарски конник и зона Кирил и Методий; на 03.07.2019г. от 09,00 часа до 12,00 часа поетапно ще се спира водоподаването в горепосочените зони и в зона Хан Аспарух, зона Съединение и зона Мелницата.