ПС-05/28.06.2019г.: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” по обособени позиции

ПС-05/28.06.2019г.: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” по обособени позиции

Решение (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Методика за оценка (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Условия за участие (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Проект на договори (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Образци (28.06.2019 г. / 16:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол No.1 (23.07.2019 г. / 16:40 ч.) може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения (31.07.2019 г. / 15:40 ч.) може да изтеглите от тук.

Утвърден Протокол 1 (08.08.2019 г. / 15:10 ч.) може да изтеглите от тук.

Утвърден Протокол 2 (08.08.2019 г. / 15:10 ч.) може да изтеглите от тук.

Утвърден Протокол 3 (08.08.2019 г. / 15:10 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП (08.08.2019 г. / 15:10 ч.) може да изтеглите от тук.

Решение (08.08.2019 г. / 15:10 ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (27.09.2019 г. / 15:27 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 1 (27.09.2019 г. / 15:27 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 2 (27.09.2019 г. / 15:27 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 5 (27.09.2019 г. / 15:27 ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (30.09.2019 г. / 16:25 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 3 (30.09.2019 г. / 16:25 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 4 (30.09.2019 г. / 16:25 ч.) може да изтеглите от тук.