Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен и извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 21.06.2019г. е спряно водоподаването в района на висока и най-висока водоснабдителна зона, в това число: кв.Гривица, кв.Боян Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл.Оборище. Водоподаването ще бъде възстановено до 15,00 часа, след отстраняване на аварията/по предварителни разчети/.