ОП-3/16.04.2019г: Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”
„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, пл. „Войн” № 1, тел.: 054/876 860; факс: 054/872 428; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , лице за контакт: Дарина Недева с Решение № ОП - 53/16.04.2019 год. на инж. Красимир Марков -управител на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Предмет на поръчка: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”

Решение (16-04-2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация (16-04-2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук.

Списък с обекти (16-04-2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук

Решение за прекратяване (05-07-2019 г. / 14:34 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за невъзлагане на обществена поръчка (25-07-2019 г. / 11:14 ч.) може да изтеглите от тук