ПС-04/27.03.2019г. - "Извършване на мониторинг на качествата на питейните води на "В и К -Шумен" ООД гр.Шумен в четири обособени позиции"

"Извършване на мониторинг на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. изменение и допълнение от 2018 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на "В и К -Шумен" ООД гр.Шумен в четири обособени позиции"

Решение ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Обявление ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Техническа спецификация ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Методика за оценка ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Условия за участие ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Проект на договор ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Образци ( 27.03.2019 г. / 17:03 ч. ) може да намерите тук
Съобщение за отваряне на ценови предложения /13-05-2019 г./15:20 ч./ може да намерите тук
Протокол №1 /31.05.2019 г. / 11:46 ч./ може да намерите тук
Протокол №2 /31.05.2019 г. / 11:46 ч./ може да намерите тук
Решение /31.05.2019 г. / 11:46 ч./ може да намерите тук
Обявление за невъзложена поръчка по обособена позиция №1 / 21.06.2019 г. / 16:52 ч./ може да намерите тук
Обявление за възлагане на обществена поръчка №3 (23.07.2019 г. / 15:35 ч.) може да намерите тук
Договор по обособена позиция №3 (23.07.2019 г. / 15:35 ч.) може да намерите тук
Обявление за възлагане на обществена поръчка №2 и №4 (28.08.2019 г. / 11:13 ч.) може да намерите тук
Договор по обособена позиция №2 (28.08.2019 г. / 11:13 ч.)) може да намерите тук
Договор по обособена позиция №4 (28.08.2019 г. / 11:13 ч.)) може да намерите тук