ОП-03/15.03.2019: Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, пл. „Войн” № 1, тел.: 054/876 860; факс: 054/872 428; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , лице за контакт: Дарина Недева с Решение № ОП - 36/15.03.2019 год. на Управителя на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

Процедурата ще се осъществи чрез „Софийска стокова борса” АД

Предметът на поръчката е  доставка на  горива: безоловен бензин (бензин А - 95 Н и бензин А - 98 Н); дизелово гориво; газ - пропан - бутан и гориво – смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен и доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен за срок от 36 месеца.

Решение за откриване на процедура е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 15.03.2019 год. под номер  901155.

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637343539

 

Решение ( 15.03.2019 г. / 14:38 ч. ) може да намерите тук

Обявление за възложена поръчка ( 30.04.2019 г. / 13:13 ч. ) може да намерите тук

Договори ( 30.04.2019 г. / 13:13 ч. ) може да намерите тук