Населени места на режим на водоснабдяване

Община Венец

Поради намаляване на водните дебити на водоизточниците , е необходимо преминаване на нов режим на водоподаване в:

с.Черноглавци - от 14.05.2020г. - водоподаване ще има всеки ден от 17,00 часа до 05,00 часа на следващия ден; от 14.07.2020г. - вдоподаване през 24 часа от 8,00часа до 19,30часа .

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа;

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

гр.Шумен кв.Мътница - от 09.06.2020г. - 22.10.2020г. - две зони - водоподаване за ниска зона от 9,00часа до 21,00часа, висока зона от 21,00 часа до 9,00часа на следващия ден;

с.Черенча - от 06.07.2020г. - две зони - водоподаване за висока зона на четна дата, за ниска зона - на нечетна дата;

Община Хитрино

във връзка с недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Тимарево - от 16.08.2019г. - водоподаване към напорен водоем 500м3 за с.Тимарево, ежедневно от 9,00 часа до 21,00 часа.

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части в с.Единаковци и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Добри Войников - от 25.02.2020г. - водоподаване към напорен водоем с.Добри Войников по два дни през два дни, считано от 25.02.2020г.

Община Никола Козлево

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Църквица -  от 06.07.2020г. - ниска и висока зона - водоподаване 24 часа през 48 часа; от 03.08.2020г. - водоподаване 24 часа за населеното място през 48 часа, водоподаването се извършва по следния график: за висока зона - 12 часа за района на ул."Балкан" и 12 часа за останалите улици вкл. ул."Херсон"; за ниска зона - 12 часа за района на ул."В.Пискова" и 12 часа за останалите улици, вкл. ул."Камчия", ул."Дружба"; за района на ул."Баба Тонка" - осигурена водоноска;

с.Крива река - от 04.09.2020г. - без водоподаване от 20,00 часа до 11,00 часа на следващия ден.

Община Каолиново

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Сини вир - от 30.06.2020г. - без водоподаване от 7,00 часа до 17,00 часа

Община Върбица

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Крайгорци - от 03.07.2020г. - водоподаване 24 часа през 36 часа;

с.Чернооково - от 03.07.2020г. - водоподаване 24 часа през 60 часа;

с.Станянци - от 03.07.2020г. - водоподаване 24 часа през 48 часа;

с.Иваново - от 14.07.2020г. - водоподаване през 24 часа на четна дата от 19,00часа до 19,00часа на следващия ден;

с.Божурово - от 16.07.2020г.  до 03.08.2020г. - водоподаване 24 часа през 36 часа;

гр.Върбица - от 21.07.2020г. -  водоподаване на четно число от 10,00 часа до 16,00 часа на следващия ден; от 23.07.2020г. - водоподаване от 17,00 часа до 17,00 часа на следващия ден; от 03.08.2020г. - водоподаване 24 часа през 24 часа  от 14 часа/на нечетна дата/  до 14 часа на следващия ден;

с.Маломир - от 23.07.2020г. - водоподаване 24 часа през 60 часа;

с.Бяла река - от 27.07.2020г. - водоподаване към водоема на селото 72 часа през 24 часа;

с.Тушовица - от 27.07.2020г. - водоподаване към водоема на селото 24 часа през 72 часа;

с.Методиево - от 03.08.2020г. - ежеседмично водоподаване 24 часа в дните: вторник, сряда, четвъртък, събота и неделя;

с.Менгишево и с.Кьолмен - от 03.08.2020г. - водоподаване за двете населени места 24 часа през 72 часа;

с.Конево - от 03.08.2020г. - от 03.08.2020г. - две зони - водоподаване за всяка зона 24 часа последователно  през 72 часа.

Община Велики Преслав

с.Златар - от 04.06.2020г. - ежедневно без водоподаване от 22,00часа до 6,00 часа на другия ден;

с.Суха река - от 10.06.2020г. - две зони - 24часа без водоподаване цялото населено място, след което 24 часа водоподаване за висока зона, 24 часа без водоподаване цялото населено място, след което 24 часа водоподаване за ниска зона.

Община Смядово

с.Риш - от 04.07.2020г. - водоподаване 24 часа през 5 денонощия;

с.Александрово - от 04.07.2020г. - водоподаване 24 часа през 5 денонощия.