Населени места на режим на водоснабдяване

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа.

Община Смядово

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Черни връх и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Черни връх - от 01.02.2019г. - водоподаване в населеното место през 24 часа;

с.Риш - от 20.08.2019г. до 03.02.2020г. - водоподаване в две зони последователно през 48 часа.

Община Върбица

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части и недостатъчен дебит на водоизточните, е въведен режим на водоподаване в:

гр.Върбица - от 13.08.2019г. до 10.03.2020г.- водоподаване в населеното место три дни, без вода на третия ден от 17,00часа до 10,00 часа на следващия ден, считано от 23.12.2019г.;

с.Чернооково - от 15.08.2019г. до 10.03.2020г. - водоподаване в населеното место през два дни от 7,00 часа до 18,00 часа;

с.Бяла река - от 30.08.2019г. до 10.03.2020г. - водоподаване в населеното место два дни, един ден без вода/от 17,00 часа до 17,00 часа на следващия ден/, считано от 23.12.2019г..

Община Хитрино

във връзка със завишеното потребление поради реконструкция на водопроводната мрежа в с.Хитрино и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Тимарево - от 16.08.2019г. - водоподаване към напорен водоем 500м3 за с.Тимарево, ежедневно от 9,00 часа до 21,00 часа.

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части в с.Единаковци и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Добри Войников - от 25.02.2020г. - водоподаване към напорен водоем с.Добри Войников по два дни през два дни, считано от 25.02.2020г.

с.Единаковци - от 25.02.2020г. - водоподаване към напорен водоем с.Единаковци по два дни през два дни, считано от 27.02.2020г.

Община Велики Преслав

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Златар - от 01.10.2019г. до 10.03.2020г. - водоподаване четири дена, без вода четвъртия ден  от 22,00 часа до 6,00 часа на следващия ден, считано от 15.12.2019г.

с.Драгоево - от 04.11.2019г. до 10.03.2020г. - висока зона водоподаване ежедневно от 15,30 часа до 24,00 часа.

Община Никола Козлево

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Църквица - от 10.03.2020г. - ниска зона - водоподаване 24 часа през 48 часа.