Населени места на режим на водоснабдяване

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа.

във връзка с увеличено потребление и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Черенча - от 24.07.2019г. до 15.12.2019г. - водоподаване за висока зона - на четна дата, а за ниска зона - на нечетна дата.

Община Смядово

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Черни връх и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Черни връх - от 01.02.2019г. - водоподаване в населеното место през 24 часа;

с.Риш - от 20.08.2019г. - водоподаване в две зони последователно през 48 часа.

Община Нови пазар

във връзка с недостатъчен дебит на водоизточниците за с.Избул, е въведен режим на водоподаване в:

с.Избул - от 20.08.2019г. до 12.12.2019г. -  водоподаване от 17,00 часа до 20,00 часа ежедневно.

Община Върбица

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части и недостатъчен дебит на водоизточните, е въведен режим на водоподаване в:

гр.Върбица - от 13.08.2019г. - водоподаване в населеното место три дни, без вода на третия ден от 17,00часа до 10,00 часа на следващия ден, считано от 23.12.2019г.;

с.Чернооково - от 15.08.2019г. - водоподаване в населеното место през два дни от 7,00 часа до 18,00 часа;

с.Станянци - от 19.08.2019г. до 23.12.2019г. - водоподаване в населеното место през два дни от 17,00 часа до 8,00 часа на следващия ден;

с.Ловец - от 20.08.2019г. до 23.12.2019г.- водоподаване в три зони последователно през два дни от 8,00 часа до 8,00 часа на следващия ден;

с.Бяла река - от 30.08.2019г. - водоподаване в населеното место два дни, един ден без вода/от 17,00 часа до 17,00 часа на следващия ден/, считано от 23.12.2019г.;

с.Тушовица - от 01.09.2019г.-23.12.2019г. - водоподаване в населеното место през два дни от 17,00 часа до 17,00 часа на следващия ден.

Община Хитрино

във връзка със завишеното потребление поради реконструкция на водопроводната мрежа в с.Хитрино и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Тимарево - от 16.08.2019г. - водоподаване към напорен водоем 500м3 за с.Тимарево, ежедневно от 9,00 часа до 21,00 часа.

Община Велики Преслав

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части и недостатъчен дебит на водоизточните, е въведен режим на водоподаване в:

с.Златар - от 01.10.2019г. - водоподаване четири дена, без вода четвъртия ден  от 22,00 часа до 6,00 часа на следващия ден, считано от 15.12.2019г.

с.Драгоево - от 04.11.2019г. - висока зона водоподаване ежедневно от 15,30 часа до 24,00 часа.