Населени места на режим на водоснабдяване

Община Нови пазар

Поради намаляване на водните дебити на водоизточниците , е въведен режим на водоподаване в:

с.Правенци - от 28.05.2020г. - водоподаване ще има всеки ден от 8,00 часа до 20,00 часа.

Община Венец

Поради намаляване на водните дебити на водоизточниците , е необходимо преминаване на нов режим на водоподаване в:

с.Черноглавци - от 14.05.2020г. - водоподаване ще има всеки ден от 17,00 часа до 05,00 часа на следващия ден.

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа.

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Лозево - от 19.05.2020г. - водоподаване за висока зона на четна дата, а за ниска зона - на нечетна дата.

Община Хитрино

във връзка с недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Тимарево - от 16.08.2019г. - водоподаване към напорен водоем 500м3 за с.Тимарево, ежедневно от 9,00 часа до 21,00 часа.

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части в с.Единаковци и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Добри Войников - от 25.02.2020г. - водоподаване към напорен водоем с.Добри Войников по два дни през два дни, считано от 25.02.2020г.

с.Единаковци - от 25.02.2020г. - водоподаване към напорен водоем с.Единаковци по два дни през два дни, считано от 27.02.2020г.

Община Никола Козлево

във връзка с нарушено водоснабдяване и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Църквица - от 10.03.2020г. - ниска зона - водоподаване 24 часа през 48 часа.