Обществени поръчки

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 ОП-03-2016:"Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в три обособени позиции
2 ОП-01-2016 „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”
3 ОП-02-2016: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група
4 Открита процедура по ЗОП: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции.
5 Публична покана с предмет: „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
6 Публична покана с предмет: Застраховки “Трудова злополука” , “Имущество”, “Електронно оборудване” на имущество, “Автокаско пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност”
7 Публична покана с предмет: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 03.12.2015 г.
8 „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане, магнитно – индуктивни разходомери и електронни ултразвукови водомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД
9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на втечнен хлор – газ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 25.09.2015 г.
10 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 33 бр. подземни водоизточници” публикувана на 18.09.2015 г.
11 Открита процедура по ЗОП: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане и магнитно – индуктивни разходомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”
12 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 29.06.2015 г.
13 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 26.06.2015 г.
14 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "ВиК - Шумен" ООД - публикувана на 01.04.2015 г.
15 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ферихлорид за нуждите на прeчиствателна станция за отпадъчни води на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” публикувана на 30.03.2015 г.
16 Открита процедура по ЗОП "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група" публикувана на 31.03.2015 г.
17 Провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал.2, т.9 от ЗОП, чрез борсов посредник на "Софийска стокова борса" АД - неактивна
18 Публична покана за "Доставка на чугунени (стоманени) фасонни части - жиба, фланци, дъги, връзки ФС" - публикувана на 28.11.2014 г. - неактивна
19 Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" - публикувана на 28.11.2014 - неактивна
20 Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии - публикувана на 25.11.2014 г. - неактивна

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?