Съобщение

При извършване на постоянен мониторинг в пунктове  от водоснабдителна зона яз.Тича се наблюдава повишаване на стойностите по показател „мътност”. По тази причина е засилен контрола над обеззаразяване на водата, подавана в зона язовир „Тича”. Ежедневно във  ведомствената лаборатория се следят промените в показател „мътност” и „остатъчен хлор”. По „микробиологичните показатели” качеството на питейната вода във водоснабдителна зона яз.Тича е в норми.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?