Съобщение

Община Шумен

След отстраняване на възникнала авария по довеждащ водопровод от Водоснабдителна система „Друмево-Вехтово” в участъка от шахтов кладенец до Помпена станция „Вехтово – ІІ-ри подем”, водоподаването за с.Вехтово и Помпена станция „Друмево- ІІІ-ти подем е възстановено на 18.09.2017г. При възстановяване на водоподаването в участъка от Помпена станция „Друмево – ІІІ-ти подем” до напорен резервоар за с.Друмево е възникнала авария, поради което не е възстановено водоподаването за с.Друмево. Днес 19.09.2017г., аварийна група извършва локализиране на аварията в участък от около 4км, част от който преминава през горски терен. След локализирането, аварията ще бъде отстранена и водоснабдяването за с.Друмево – възстановено.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?