Съобщение

Общ. Шумен

Във връзка с възникнала авария в електропреносната мрежа на Енерго-про и прекъснато ел.захранване на помпени станции от водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, днес 11.08.2017г. след 19,00 часа е възможно нарушено водоснабдяване във висока и най-висока зона на града.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?