Съобщение

Община Шумен

"В и К Шумен"-ООД уведомява потребителите от селата Ивански, Вехтово, Друмево и Кладенец, че вследствие намаляване на водните количества във водоизточниците и настъпила необходимост от пренастройка и регулиране на помпените агрегати в помпените станции поради промяна нивото на подаденото електричество от Енерго-про мрежи ще има нарушено водоподаване в посочените населени места.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?