ПЛАЩАНЕ

ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИ

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

1. ИНФОРМАЦИЯ ТУК

 

 

ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ

1. Плащане през e-pay ТУК

2. Плащане през TRANSCARD ТУК

 

ЗАПЛАЩАНЕ

  1. За всички населени места в област Шумен, се издават фактури за предоставени ВиК услуги на 1-во число на месеца, като потребителите е необходимо да извършат плащането до края на съответния месец.
  2. За селата заплащането се извършва в съответния пощенски клон след 1-во число на всеки месец в съответния пощенски клон (пункт).

    При възникнали въпроси относно фактурите си, свържете се с нас възможно най-бързо, за да ги решим своевременно.

 

Плащане по банков път:

  • Чрез разплащателна сметка. Плащането по разплащателна сметка е удобно, ефективно, извършва се автоматично и е сигурно.
  • Чрез банков превод: Клиентите на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД  могат да заплащат консумираната вода на банковите сметки на дружеството.
    АССЕТБАНК клон Шумен  BIC IABGBGSF IBAN BG64IABG74771000061900

Моля, посочвайте в платежното нареждане абонатния си номер!

Неплатени сметки

Когато плащането на клиентите се просрочи, се начислява ежедневна лихва върху дължимата сума, равна на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта. Лихвите се начисляват автоматично докато се плати сметката. Това може да бъде избегнато при навременно плащане. Ако не платите сметките си, ще се наложи да предприемем действия за получаване на дължимите суми. Те могат да бъдат - спиране на водата, предприемане на съдебни действия или и двете заедно.

Как да се свържете с нас:

  • Пишете ни! Адресирайте всички писма или писмени запитвания относно услугите водоснабдяване и канализация или сметките си на адрес: гр. Шумен 9700, пл. "Воин" № 1. Отговор на писмата Ви ще получите до 30 работни дни след получаването им.
  • При уговорена среща.Ако Вие желаете или се налага да посетим собствеността Ви във Ваше присъствие, ще Ви предложим среща. Нашите служители имат служебни карти със снимка и име. Винаги настоявайте да видите картата и се уверете в самоличността на всеки, който допускате в дома си.


Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?