Е-Фактура

На вниманието на потребителите - физически и  юридически лица, "ВиК - Шумен" ООД гр.Шумен Ви предлага нов начин за получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведени и пречистени отпадъчни води чрез системата efaktura.bg - електронна фактура.

Предлаганата услуга е безплатна за получателите на електронни фактури.

За целта е необходимо да изпратите Вашето съгласие чрез връщане отрязъка на настоящето писмо или занесете в най- близката каса на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, заедно с личната карта на титуляра.

За изтегляне на заявлението за е-фактура (в желания от Вас формат) , моля кликнете ТУК.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?