Съобщение за свободни работни места

Съобщение за свободни работни места.


1.    Техник ВиК, отговорник аварийни бригади - Експлоатационен район Шумен.
Задължения:
−    Да съдейства и подпомага прекия си ръководител в административното и техническо управление, свързано с обхвата на дейността му;
−    Да организира и ръководи изпълнението на СМР във връзка с реконструкции и ремонти както планови така и аварийно възникнали по отношение поддържане В и К мрежите в обслужвания район;
−    Организира и контролира доставката на строителни материали, части, арматури, необходимите инструменти, оборудване и др. за изпълнение на СМР;
−    Контролира и/или създава нужната документация свързана с изпълнението на СМР, утвърдена като строителни книжа за дружеството;
Изисквания:
−    Образование – средно специално;
−    Компютърна грамотност;
−    Свидетелство за управление на МПС;
−    Управленски опит

2. Електромонтьор - Експлоатационен район Велики Преслав.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на ел.съоръжения, инсталации и помпено оборудване на територията на техническия район;
- Изграждане и преустройство на инсталации, ел.табла, съоръжения, машини и строителство и ремонт на сгради и помпени станции;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителя на дружеството;
- Дава дежурства (на разположение на работодателя) по график изготвен от енергетика на района;
- Извършва превключвания между входящите захранвания С.Н., съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ от 2005 г., с наряд или с нареждане;
- Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на съоръжения, ел.уредби, електропроводи, ел.двигатели Н.Н. и С.Н.

3. Монтьор по ремонт на машини.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на помпено оборудване на територията на техническия район;
- Демонтаж, ремонт и монтаж на спирателни кранове, задвижки, възвратни клапи, помпи, ел.двигатели, съединители, съоръжения за хлориране;
- Почистване, гресиране, подмяна на лагери, изработване на нови детайли за смяна на износените такива;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителят на дружеството;
- Дежурства по график (на разположение на работодателя).

4. Електромонтьор.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на ел.съоръжения, инсталации и помпено оборудване на територията на техническия район;
- Изграждане и преустройство на инсталации, ел.табла, съоръжения, машини и строителство и ремонт на сгради и помпени станции;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителя на дружеството;
- Дава дежурства (на разположение на работодателя) по график изготвен от енергетика на района;
- Извършва превключвания между входящите захранвания С.Н., съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ от 2005 г., с наряд или с нареждане;
- Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на съоръжения, ел.уредби, електропроводи, ел.двигатели Н.Н. и С.Н.

Приемане на документи до 15.07.2019 г.
Телефон за контакт: 088 203 5529 - Н. Неделчев

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?