Съобщение

Община Нови пазар

Поради прекъсване на 11.03.2019г. на ел.захранването, от електроразпределителното дружество, на помпена станция „Парка”, от водоснабдителната система на гр.Нови пазар, е намален резервирания обем в напорния резервоар за града. В тази връзка е нарушено водоподаването във високите части на гр.Нови пазар.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?