Контакт
Адрес:
9700 гр. Шумен, пл. "Войн" No.1
Е-поща: Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript
Телефон: (054)800 666
Информация: На тел. 054 819 925 може да получите информация за размера на задължението. Информацията за самоотчет може да се подава до 26-то число на месеца.
Използвайте тел. (054)87-48-20, за да съобщите за авария или теч (дори това да не е пред вашия дом), за проблем с качеството на водата или водоснабдяването. На този телефон ще Ви отговорят през цялото денонощие без почивен ден. Дежурни групи са на Ваше разположение 24 часа в денонощието!

За проблеми с канализацията можете да потърсите техническия ръководител на тел (054)80-08-67
Е-поща

"Водоснабдяване и Канализация - Шумен" ООД гр. Шумен | Контакти

 

9700 гр.Шумен, пл."Воин" №1


Управител: тел. 054 800-666 fax: 054 87-48-21;

office@vik-shumen.net
Приемен ден: всеки понеделник от 09:00 до 12:00 ч.


Гл. инженер - тел.054 800-668; eng@vik-shumen.net
Приемен ден: всеки петък от 09:00 до 12:00 ч.


Гл. счетоводител 054 800-669; fso@vik-shumen.net


Ръководител производствено направление - тел. 054 800-661; pto@vik-shumen.net


Ръководител електромеханично направление - тел. 054 800-662; emn@vik-shumen.net


Ръководител отдел „Продажби” - тел. 054 800-663; dzankova@vik-shumen.net
Приемен ден: всеки петък от 09:00 до 12:00 ч.


Технически отдел - тел. 054 800-664


Диспечери – Телефон за аварии - 054 87-48-20

 

р а й о н Ш У М Е Н

9700 гр.Шумен , ул.”Правда” №1
Pъководител експлоатационен район Шумен
Техн. ръководители - тел. 054 800-867; raion@vik-shumen.net
Водоизмервателна станция - тел. 054 86-89-48
АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА
гр.Шумен 9704, бул.”Симеон Велики” №37
Ръководител звено АРР тел. 054 830-422; arr@vik-shumen.net

р а й о н Н О В И ПА З А Р

гр.Нови пазар 9900, ул.”Оборище” №53
Ръководител експлоатационен район - тел. 0537 2-32-76 - npazar@vik-shumen.net
Технически ръководител Нови пазар - тел. 0537 2-21-97
Технически ръководител Каспичан - тел. 05327 60-72
Технически ръководител Н. Козлево

р а й о н В Е Л И К И П Р Е С Л А В

9850 гр. Велики Преслав ул.”Симеон Велики” № 16
Ръководител експлоатационен район В. Преслав - тел. 0538 4-21-34; preslav@vik-shumen.net
Технически ръководител В. Преслав - тел. 0538 4-23-82
ПСОВ В.Преслав - тел. 0538 4-44-23
Технически ръководител Смядово - тел. 05351 21-19
Технически ръководител Върбица - тел. 05391 21-88

р а й о н И З Г Р Е В

9700гр.Шумен, ул."Владайско въстание" №190
Ръководител експлоатационен район Изгрев - тел. 054 800-667; izgrev@vik-shumen.net
Технически ръководител Хитрино
Технически ръководител Каолиново
Технически ръководител Венец

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за отпадни води
Ръководител ПСОВ - тел. 054 832-866; psov@vik-shumen.net

К А С И

Каса кв."Б. Българанов“ - тел. 054 800-914/стоматологичен пункт/

Ул.”Правда”№1 - тел. 054 800-867

Управление - пл. "Войн" №1 - тел.054 87-69-51

бул."Велики Преслав" № 28 - СИТИ център

ул."Кирил И Методий" № 52
кв. Дивдядово, бул."Велики Преслав" 109 - тел. 054 82-80-40

 


Технически пунктове - инкасатори 7.30 - 9.00 ч.
Сградата на "ВиК" - пл. "Воин" № 1 87-69-51
Сградата на "ВиК" - ул. "Правда" № 1 - тел. 054 800-867
кв. "Б. Българанов“  - тел. 054 800-914
кв. "Тракия" - тел. 054 86-35-89