Съобщение за свободни работни места

Електромонтьор - Експлоатационен район Изгрев.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на ел.съоръжения, инсталации и помпено оборудване на територията на техническия район;
- Изграждане и преустройство на инсталации, ел.табла, съоръжения, машини и строителство и ремонт на сгради и помпени станции;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителя на дружеството;
- Дава дежурства (на разположение на работодателя) по график изготвен от енергетика на района;
- Извършва превключвания между входящите захранвания С.Н., съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ от 2005 г., с наряд или с нареждане;
- Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на съоръжения, ел.уредби, електропроводи, ел.двигатели Н.Н. и С.Н.

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с предизвикана авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, от строителите на газоразпределителната мрежа, днес 17.12.2019г. от 11:30 часа до 17:00 часа ще е спряно водоподаването в гр.Шумен кв.Боян Българанов в района северно от ул.”Ген. Драгомиров” и бл.14 и бл.15 на ул.”Ген.Драгомиров” №48.

 

Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на с.Марково и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи, до 13,00 часа на 17.12.2019г. е спряно водоподаването в с.Марково.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, до 18,00 часа днес 16.12.2019г. е спряно водоподаването в северната част на ул.”Цветан Зангов” гр.Шумен.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?