Съобщение

Община Шумен

Във връзка с планиран ремонт на довеждащ магистрален водопровод от язовир Тича до град Шумен и помпена станция „1300год. България”, на 19.06.2019г. от 09,00 часа ще бъде преустановено водоподаването за гр.Шумен и селата Дибич, Белокопитово и Панайот Волов.

По предварителни разчети водоподаването ще бъде възстановено в 06,00 часа на 20.06.2019г.

 

Съобщение

Във връзка с непредвидени обстоятелства, реконструкцията на водопровод от водоснабдителната система на с.Ивански общ.Шумен не може да приключи в предвидения срок, поради което до завършване на строителните работи, водоснабдяване за с.Ивански ще има всеки ден от 17,00 часа до 21,00 часа. За периода с прекъснато водоснабдяване са осигурени 2 бр. водоноски, разположени на: пл."Цар Борис" /район Автогара/ и пл."Иван Кръстев Ивански" /район бивше ОСО/.

Съобщение

Във връзка с непредвидени обективни обстоятелства, времето за извършване на реконструкцията на водопровод от водоснабдителната система на с.Ивански общ.Шумен се удължи, поради което водоснабдяването за с.Ивански ще бъде възстановено след 18,00 часа на 08.06.2019г. За периода с прекъснато водоснабдяване са осигурени 2 бр. водоноски, разположени на: пл."Цар Борис" /район Автогара/ и пл."Иван Кръстев Ивански" /район бивше ОСО/.

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на реконструкция на хранителен водопровод от напорен водоем до водопроводната мрежа на с.Дибич общ.Шумен, ще бъде прекъснато водоснабдяването за с.Дибич от 10,00 часа на 05.06.2019г. до 14,00 часа на 06.06.2019г.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?