Съобщение относно актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

Водата от централното водоснабдяване на гр. Шумен, гр. В.Преслав и селата Дибич, П.Волов и Белокопитово може да се ползва без ограничения.

Съобщение проверка на сметка

Съобщение

При проверка на сметка през сайта на "ВиК - Шумен" ООД, в полето "Сума нова фактура" се включва сумата от новата фактура + сумата от предходната неплатена фактура.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Справка за дължими суми за ползвани ВиК услуги може да получите на тел. 054 87 69 51.

Становище на "ВиК-Шумен" ООД относно повишаване мътността на водата от язовир "Тича"

Становище на "ВиК-Шумен" ООД относно повишаване мътността на водата подавана от язовир "Тича" за питейно битово водоснабдяване - тук.

Общи условия одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД гр. Шумен, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. – точка 48, може да прочетете тук.

Общите условия са публикувани във в-к "Новинар" на 21.08.2014 г. и в-к "Топ новини" на 26.08.2014 г.

Същите влизат в сила в едномесечен  срок след публикуването им във в-к "Топ новини".

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?