Съобщение

Община Шумен

Във връзка с внезапно възникнала авария в района на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" в гр. Шумен, днес 08.02.2020г. ще бъде преустановено водоподаването в кв. Б. Българанов. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията.


Съобщение

Област Шумен

В резултат на усложнената метеорологична обстановка нямат ел.захранване следните помпени станции за питейно-битово водоснабдяване:

в община Нови пазар

помпена станция „Жилино” и „Бешика” – за водоснабдяване на гр.Нови пазар; помпена станция „Памукчи” – за водоснабдяване на с.Памукчи и с.Стоян Михайловски; помпена станция „Стан” - за водоснабдяване на с.Стан, с.Енево и с.Зайчино ореше; помпена станция „Писарево” – за водоснабдяване на с.Писарево; помпена станция „Тръница” – за водоснабдяване на с.Тръница; помпена станция „Мировци” – за водоснабдяване на с.Мировци, с.Беджене, с.Преселка и с.Красен дол;

в община Каспичан

помпена станция „Марково” – за водоснабдяване на с.Марково и с.Косово; помпена станция „Златна нива” – за водоснабдяване на с.Зл.нива и с.Върбяне; помпена станция „Плиска” – за водоснабдяване на гр.Плиска; помпена станция „Могила” - за водоснабдяване на с.Могила и с.Каспичан;

в община Никола Козлево

помпена станция „Пет могили” – за водоснабдяване на с.Пет могили и с.Векилски; помпена станция „Вълнари” – за водоснабдяване на с.Вълнари и с.Никола Козлево; помпена станция „Цани Гинчево” – за водоснабдяване на с.Цани Гинчево;

в община Каолиново

помпена станция „Лятно” – за водоснабдяване на с.Лятно и с.Долина; помпена станция „Сини вир” – за водоснабдяване на с.Сини вир и с.Омарчево;

в община Венец

помпена станция „Изгрев” – за водоснабдяване на с.Венец, с.Изтрев, с.Осеновец, с.Буйновица, с.Климент, с.Наум, с.Тъкач.

След възстановяване на ел.захранването на помпените станции, ще бъде възстановено водоподаването във водоснабдителните системи.

Поради извършване на аварийно-възстановителни работи от екипи на електроразпределителното дружество, е възможно нарушаване на водоподаването и в други водоснабдителни системи.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с внезапно възникнала авария по магистралния водопровод от яз.Тича, днес 05.02.2020г. от 19,30 часа започва поетапно спиране на водоподаването в гр.Шумен. Извършва се обход за локализиране на аварията. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на аварийно-възстановителните работи.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с внезапно възникнала авария по напорен водопровод за водоем 7000м3, от който се водоснабдява района на „7-ми км” и селата Панайот Волов и Белокопитово, водоподаването към водоема е спряно за извършване на аварийно-възстановителни работи. Утре, 04.02.2020г. след 18,00часа ще започне пълнене на водопроводната система.

Поради удължаване на необходимото време за извършване на аварийно-възстановителните работи, водоподаването към водоем 7000м3 ще започне след 11,00 часа на 05.02.2020г.

Дружеството се извинява на своите потребители в района на „7-ми км” и селата Панайот Волов и Белокопитово за причиненото неудобство.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?