Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с авария на ел.захранването на помпен агрегат в дълбок сондаж „Памукчи” и извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 24.02.2020г. няма да има водоподаване за селата Памукчи и Стоян Михайловски.

 

Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с аварирал помпен агрегат в дълбок сондаж „Памукчи” и извършване на аварийно-възстановителни работи, до 15,00часа на 21.02.2020г. няма да има водоподаване за селата Памукчи и Стоян Михайловски.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен,  днес 18.02.2020г. от 15,00 часа до 21,00 часа  ще е спряно водоподаването в гр.Шумен в: централна градска част, кв.Добруджа, кв.Тракия, кв.Еверест, района на кооперативен пазар.

Съобщение

Община Никола Козлево

Във връзка с аварирал помпен агрегат в дълбок сондаж „Пет могили” и извършване на аварийно-възстановителни работи, на 17 и 18.02.2020г. няма да има водоподаване за селата Пет могили и Векилски.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?