Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен и извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 16.10.2019г. от 12:30 ч. ще бъде спряно водоподаването в района на висока и най-висока водоснабдителна зона.

Без вода ще бъдат кв. Гривица, кв. Боян Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл. Оборище и южно от ул. Вл. въстание.

Водоподаването ще бъде възстановено поетапно след 18:00 часа, след отстраняване на аварията.

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен и извършване на аварийно-възстановителни работи, утре 08.10.2019г. от 10:30 ч. ще бъде спряно водоподаването в района на висока и най-висока водоснабдителна зона.

Без вода ще бъдат кв. Гривица, кв. Боян Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл. Оборище и южно от ул. Вл. въстание.

Водоподаването ще бъде възстановено поетапно след 17:00 часа, след отстраняване на аварията.

Съобщение

Община Венец

Поради намален дебит в шахтовия кладенец "Черна" и предстояща реконструкция за достъп от  други водоизточници ще бъде прекъснато водоснабдяването в с.Черна до 09.10.2019 г.

Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с извършване на аварийно-възстановителни работи по възникнал теч на рехабилитиран участък на водопровод от водопроводната мрежа на с.Върбяне, днес 03.10.2019г. от 10,30 часа е спряно водоподаването в селото. Аварията се отстранява от екип на фирмата изпълнител.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?