УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми абонати,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса и за оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, „ВиК – Шумен” ООД Ви уведомява, че ще приема предоставяне на показания на водомерите чрез изнасяне на данните на лист на входните врати на етажната собственост за индивидуалните водомери, на показания на общите водомери на сградите, на показания на водомерите на самостоятелните обекти, както и чрез кратки съобщения (SMS или Viber) на телефоните на инкасаторите, информация за които можете да получите от уведомителните съобщения за инкасиране, поставени на входа на обектите.

Необходимо е при предоставяне на показанията да указвате адрес на обекта, титуляр на партидата, абонатен номер, телефон за връзка, датата на отчета, съобразена с датата на отчитане от инкасаторите. Показанията на водомерите трябва да се предоставят в еднодневен срок от датата на уведомителното съобщение за инкасиране, поставено на входа на обекта.

Подаване на самоотчет тук.

Водомерите на клиентите, които не са предоставили показания, ще бъдат инкасирани служебно.

От ръководството на „ВиК – Шумен” ООД

Съобщение - нов номер факс

От 10.03.2020 г. "ВиК - Шумен" ООД, ще използва нов номер за факс, който е 054 87 48 21

Конкурс детска рисунка 2020

О Б Я В А

“Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД гр. Шумен обявява конкурс на тема:

“ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ “

в областта на изобразителното изкуство

Конкурсът, посветен на Международния ден на водата 22 март цели да бъде предизвикана загриженост у младите хора за състоянието на водата и нейното опазване и разумно използване. Темата дава възможност да се отрази личното отношение към:

- растителност и животински свят, населяващ водата

- взаимоотношения човек - вода

В конкурса могат да участват деца на възраст до 18 год.

Всеки участник може да предаде неограничен брой рисунки с размери 35/50 см, без оформление /паспарту/ и рамки.

Участниците от първа и втора възрастова група могат да представят рисунки с размер А 4.

Ще бъдат приемани и рисунки в нетрадиционни форми – компютърна техника. Същите могат да бъдат представени в удобен за това формат.

На гърба на рисунката трябва бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, години, адрес, телефон.

Журирането ще стане по предварително предложен регламент от художници - специалисти.

Резултатът от конкурса и наградените участници ще бъдат оповестени на 23.03.2020 г. на сайта и на официалната фейсбук страница на ВиК Шумен. Във връзка с превантивните мерки относно коронавирус не се предвижда организирането на официална изложба. Наградите на победителите ще бъдат изпратени по пощата или могат да бъдат получени на място в административната сграда в гр. Шумен, пл. „Войн”№1.

Конкурсът включва следните пет възрастови групи :

До 6 год.; от 7 до 9 год.; от 10 до 11 год. от 12 до 15 год. ; от 16 до 18 год.

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи, както следва:

За Първа и Втора възрастови групи, включваща деца до 9 години – предметни награди.

За Трета, Четвърта и Пета възрастови групи парични награди:

За първа награда - 60 лв.

За втора награда - 50 лв.

За трета награда - 40 лв.

Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

Всички автори на наградените детски рисунки от конкурса „ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с участието си декларират съгласие творбите им да останат за съхранение във „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват наградените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

С изпращането на творбите ръководителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса.

Рисунките трябва да се предадат най-късно до 16.30 часа на 19.03.2020 год. на адрес – гр. Шумен, пл. „Войн” № 1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Справки и допълнителна информация тел: 089 877 4888

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен,  днес 24.02.2020г.  от 21,30 часа до 5,00 часа  на 25.02.2020г. ще е спряно водоподаването в гр.Шумен в: централна градска част, кв.Добруджа, кв.Тракия, кв.Еверест, района на кооперативен пазар.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?