Съобщение

Община Каспичан

Поради възникнала авария на хранителен водопровод за гр.Каспичан и необходимост от извършване на аварийно-възстановителни работи, днес от 10,00 часа до 14,00 часа е спряно водоподаването за града.

 

Конкурс детска рисунка 2020 - резултати

Здравейте малки, големи, по-малки и по-големи художници и вдъхновени творци!

Имаме удоволствието да ви уведомим, кои са наградените участници в организирания за поредна година от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД конкурс на тема „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ“, посветен на Международния ден на водата, който се отбеляза на 22 март 2020 г.

Изказваме нашата искрена благодарност към всички участници, които в тези напрегнати дни, проявиха чрез личното си творчество загриженост към опазването и разумното използване на най-ценния ресурс на планетата – водата.

П Р О Т О К О Л

В изпълнение на Заповед № 44 / 19.03.2020 г. на Управителя на „В и К Шумен” ООД гр. Шумен тричленно жури с председател Деян Ефтимов класира творбите представени от участниците в конкурса “Водата–извор на живот” по предварително обявен регламент.
От представените 93 творби, журито присъди награди на следните участници:

I. РАЗДЕЛ РИСУНКА

ПЪРВА ГРУПА - ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Даниел Станимиров Стефанов – 5 години
- Александра Александрова – 6 години

ІІ-РО МЯСТО

- Риана Данаилова Рачева – 6 години
- Сияна Василева Добрева – 6 години
- Гергана Мартинова Недева – 6 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Арзу Юсуф Ридван – 6 години
- Виктория Неделчева – 5 години
- Елчин Дженан – 6 години

ВТОРА ГРУПА - ДЕЦА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Маргарита Бисерова Добрева – 10 години
- Кристина Пламенова Георгиева – 10 години
- Галина Илиева – 10 години
- Бурчин Дениз – 9 години

ІІ-РО МЯСТО
- Наталия Любомирова Йорданова – 10 години
- Кристина Ивайлова Стоянова – 7 години
- Яна Миткова Николова – 10 години
- Симона Пламенова – 7 години
- Ренис Ибрям – 9 години
- Кристина Ивайлова Стоянова – 7 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Силвана Велиславова – 7 години
- Деница Красимирова Кирова – 7 години
- Михаела Атанасова Михова – 9 години
- Симона Йорданова – 7 години
- Виктория Димитрова – 10 години
- Мирея Тодорова – 10 години

ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Елеонора Мирославова Неделчева – 13 години
- Александра Тенева – 13 години
- Нелин Белгин Билял – 12 години
- Галина Маринова – 11 години

ІІ-РО МЯСТО
- Йоана Йонкова Габровска – 11 години
- Пресиян Мирославов Неделчев – 12 години
- Беркай Неджмиев – 13 години
- Озан Идризов Исмаилов- 11 години
- Петър Александров – 12 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Джерен Ердинчева – 13 години
- Даниел Николов Николов – 11 години
- Николас Цветомиров Валентинов – 11 години
- Селин Ефраимова Наимова – 11 години
- Ивона – Сияна Пламенова Станчева – 13 години

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ДЕЦА ОТ 13 ДО 15 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Виктор Петков Петков – 14 години
- Берна Риза Юнуз – 13 години

ІІ-РО МЯСТО
- Лилия Галинова Георгиева – 13 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Айсен Шенол Мехмед – 13 години

ПЕТА ГРУПА – ОТ 16 ДО 18 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Десислава Цветанова Димитрова – 17 години
- Ивайла Георгиева Петрова – 16 години

ІІ-РО МЯСТО
- Александра Христова Атанасова – 16 години
- Виктория Христова Денчева – 16 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Халиме Мехмедова – 16 години

ІІ. ДИГИТАЛНА РИСУНКА

І-ВО МЯСТО

- Кристиян Петков – 16 години

ІІІ.НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ

- Христо Стефанов – 6 години
- Ивайла Пламенова Райкова – 6 години
- Дария Тодорова – 6 години
- Константин Николаев – 6 години
- Венета Светлинова – 6 години
- Никола Валериев Великов – 4 години
- Алейна Неджми Неджмидин – 6 години
- Юнес Зейят Шинаси – 6 години
- Теодора Тодорова Политова – 6 години
- Дария Ангелова Стефанова – 6 години
- Мила Кирилова – 6 години
- Риана Данаилова Рачева – 6 години
- Сиана Мирославова Неделчева – 7 години
- Габриела Красимирова – 7 години
- Мила Кирилова Стоилова – 8 години
- Ренис Мелих – 9 години
- Седеф Метин Атъф – 10 години
- Александър Петков Петков – 10 години
- Лора Мартинова Маринова – 8 години
- Селин Дахил – 9 годьиньи
- Емине Танерова – 10 години
- Рая Христова – 7 години
- Радослава Пламенова – 10 години
- Симеон Валериев Великов – 9 години
- Александра Петрова – 13 години
- Ивайла Светозарова – 12 години
- Ниляйда Нурай – 12 години
- Сезин Мустафова – 11 години
- Юлиян Тодоров Юлиянов – 11 години
- Дебора Радомирова Димитрова – 11 години
- Сияна Тихомирова Станева – 10 години
- Атанаска Красимирова Атанасова – 13 години
- Симона Ивайлова Вичева – 11 години
- Велизар Живков Василев - 11 години
- Еда Бейхан Ердинч – 13 години
- Преслава Пламенова Станева – 12 години
- Даниел Николов Николов – 11 години
- Симге Бейсимова – 13 години
- Мелек Хасанова – 11 години
- Едже Тургай Зикри – 13 години
- Ивон Ивалинова Генова – 15 години
- Мюмюн Ерол Юсуф – 15 години
- Берна Риза Юнюз – 13 години
- Даяна Миленова Дочева – 16 години
- Станимира Росенова Младенова – 17 години

За повече информация: 0898774888

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на авариен ремонт на довеждащ водопровод за помпена станция „Мадарски конник”, водоподаване за селата Панайот Волов и Белокопитово няма да има на 21.03.2020г.  до сутрешните часове на 22.03.2020г.

 

Съобщение

Уважаеми абонати,

На тел. 054 819 925 може да получите информация за името на обслужващия Ви инкасатор, за аб. номер и как може да подадете информация за самоотчет.

от Ръководството

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?