Съобщение

Община Никола Козлево

Поради повреден помпен агрегат на дълбок сондаж с. Хърсово на 30,31.08. 2019 г. и 01.09.2019 г. ще е спряно водоподаването в селата Ружица и Хърсово.

На 02.09.2019 ще се работи по отстраняване на аварията.

Съобщение

Община Смядово

Поради възникнала авария във водоснабдителна система в с. Ново Янково, от 8:00 до 15:00 часа на 30.08.2019г. ще е спряно водоподаването с цел отстраняване на аварията.

Съобщение

Община Каспичан

Поради възникнала авария на помпен агрегат в помпена станция от водоснабдителна система „Марково”, до 17,00 часа на 24.08.2019г. ще е спряно водоподаването в с. Марково и с.Косово общ.Каспичан.

 

Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 22.08.2019г. от 13,30 часа до 18,00 часа ще е спряно водоподаването в гр.Шумен, в района на кв.Еверест и района на средна зона, включително: кв.Херсон, кв.Добруджа, района на централна градска част, района на кооперативен пазар, района източно МБАЛ, района източно от ул.Софийско шосе.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?