Съобщение

Община Хитрино

Поради авария на помпен агрегат в дълбок сондаж от водоснабдителна система "Тервел", е нарушено водоподаването за селата: Трем, Развигорово, Звегор, Длъжко, Студеница, Байково и Тервел.  На 07.01.2018г. е създадена  организация за изваждане от дълбокия сондаж и монтиране на изправен. Възстановяване на водоснабдяаването за селените места ще се осъществи утре до 24 часа.

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с прекъсване на ел.захранването по вина на Енерго-про на основни помпени станции от водоснабдителната система:

- на  28.12.2017г. от 23:00 часа ще бъде нарушено  водоподаването в гр.Шумен за висока и най-висока зона, а именно: в района на кв. Б.Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл.”Оборище”, вилна зона в местност „Под манастира”; възможно е нарушено водоподаване в района на кв.Еверест.

Съобщение

Община Шумен

Формирането на цените за предоставяне на услуги от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” се определя на базата на одобрен и утвърден 5-годишен бизнес план, който по своя обем и съдържание е в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, двете наредби към него и указанията към тях. Нормативно е определен и редът по който се формира и утвърждава съответната цена на предоставената услуга. Това е изцяло в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Твърдения в публичното пространство, че „падането на цената на водата” може да бъде „направено” персонално от инж. Красимир Марков не отговарят на истината. Управителят на Дружеството няма подобни правомощия.

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на аварийно-възстановителни работи по възникнала авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 06.12.2017г. от 09,30 часа до 18,00 часа е спряно водоподаването в района на висока и най-висока зона на гр.Шумен, в т.ч. кв.Боян Българанов, района около МБАЛ, района западно от пл.Оборище.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?