Съобщение

Община Нови пазар

Поради възникнала авария на напорен водопровод на помпена станция „Парка” от водоснабдителната система на гр.Нови пазар и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 03.04.2020г. до 17,00 часа няма да има водоподаване в гр.Нови пазар.

 

Съобщение

Община Шумен

Поради възникнали аварии на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен и необходимост от извършване на аварийно-възстановителни работи, днес от 11,30 часа до 16,00 часа е спряно водоподаването за висока и най-висока зона на града, в т.ч.: района западно от пл.”Оборище”, района на МБАЛ, кв.Гривица и кв.Боян Българанов.

 

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с изграждане на нова връзка към водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, от 13,00 часа днес 01.04.2020г. до 10,00 часа на 02.04.2020г. ще е спряно водоподаването в района на ул.”Индустриална” в участъка от базата на „Метал” АД до бивша Химическа фабрика, в т.ч. по захранващия водопровод за ПСОВ-Шумен .

 

Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен и необходимост от извършване на аварийно-възстановителни работи, днес от 13,30 часа до 19,00 часа е спряно водоподаването за висока и най-висока зона на града, в т.ч.: района западно от пл.”Оборище”, района на МБАЛ, кв.Гривица и кв.Боян Българанов.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?