Месечен регистър на аварии

Месечен регистър на аварии тук.

Съобщение

Изградената канализационна мрежа на кв.Дивдядово е от смесен тип. В нея се събират и отвеждат както битови отпадъчни води от имотите, така и дъждовни води от прилежащите терени и дренажни води. Отпадъчните води в канализационната мрежа на кв.Дивдядово се отвеждат с довеждащ канал до КПС (канална помпена станция) „Дивдядово” и от там чрез тласкателен канал до ПСОВ-Шумен. Канализационната система е проектирана така, че по довеждащия канал към КПС”Дивдядово” е предвидено двукратно разреждане на битовите отпадъчни води. При интензивни валежи, прииждащите в повече разредени води, се отливат през изградена преливна шахта чрез отливен канал в дерето, вливащо се в яз.Соара.

Водите на дерето, вливащо се в яз.Соара, в участъка след заустването на отливния канал, преминават чрез изградени водосточни съоръжения под жп линия София-Варна и напоителен канал М-1 от ВС”Виница”, които следва да се поддържат от стопаните на съоръженията над тях.

В района на завирените водни маси по дерето, вливащо се в яз.Соара, няма установени аварии и течове на близко разположени водопроводи и канали.

При падналите интензивни валежи, в предходните седмици, от канализационната система на кв.Дивдядово са отведени големи количества дъждовна вода, които са се отлели в дерето, вливащо се в яз.Соара. Пропускателната способност на водостоците е намалена по някаква причина, и това не позволява нормално да се оттичат водите от дерето.

 

Община Хитрино

Аварийно възстановителните работи на довеждащия водопровод до село Живково, прекъснат при извършване на изкопни работи за газопровод "Балкански Поток", приключиха днес 30.06.2020 г. След 17:00 ч. е възстановено подаването за село Живково.

Съобщение

 

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на довеждащ водопровод от водоснабдителната система на гр.Нови пазар и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 30.06.2020г. до 17,00 часа е възможно нарушено водоподаване по високите части в гр.Нови пазар.

 

Начало
Предишна
1

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?