Съобщение за свободни работни места

"Водоснабдяване и Канализация - Шумен" ООД обявява следните свободни работни места:

За Пречиствателна станция за отпадни води - Шумен
1. Оператор газово стопанство.


За Експлоатационен район Велики Преслав, СС Велики Преслав
1. Заварчик-монтьор.
2. Водопроводчик за с. Кочово.


Телефон за контакт: 088 203 5529 - Н. Неделчев