ПД -01/2018: Пряко договаряне с определени лица за Доставка на водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр. Шумен" в пет обособени позиции

Пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на водомери за питейна вода,  радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери за питейна вода, и радио модули за дистанционно отчитане”
Обособена позиция № 2: „Доставка на волтманови и комбинирани водомери, и радио модули за дистанционно отчитане”
Обособена позиция № 3: „Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане”
Обособена позиция № 4: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с резбово присъединяване за питейна вода”
Обособена позиция № 5: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с  фланшово присъединяване за питейна вода”

Решение (23.07.2018 г. / 15:47 ч.) може да изтеглите тук
Покана (23.07.2018 г. / 15:47 ч.) може да изтеглите тук
Техническа спецификация (23.07.2018 г. / 15:47 ч.) може да изтеглите тук
Методика за оценка (23.07.2018 г. / 15:47 ч.) може да изтеглите тук
Проект на договор (23.07.2018 г. / 15:47 ч.) може да изтеглите тук
Образци (23.07.2018 г. / 15:47 ч.) може да изтеглите тук

Доклад (24.08.2018 г. / 15:52 ч.) може да изтеглите тук

Решение (24.08.2018 г. / 15:52 ч.) може да изтеглите тук

Обявление за възложена поръчка (12.10.2018 г. / 11:47 ч.) може да изтеглите тук
Договор по обособена позиция № 1 (12.10.2018 г. / 11:47 ч.) може да изтеглите тук
Договор по обособена позиция № 2 (12.10.2018 г. / 11:47 ч.) може да изтеглите тук
Договор по обособена позиция № 3 (12.10.2018 г. / 11:47 ч.) може да изтеглите тук
Договор по обособена позиция № 4 (12.10.2018 г. / 11:47 ч.) може да изтеглите тук
Договор по обособена позиция № 5 (12.10.2018 г. / 11:47 ч.) може да изтеглите тук