"Възстановяване на прокопани улични тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии" - неактивна

Публична покана за "Възстановяване на прокопани улични тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии".

Покана може да изтеглите от тук.

Предлагана цена може да изтеглите от тук.

Детайли може да изтеглите от тук.

Технически изисквания може да изтеглите от тук.