Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Брой гласували
2467
Първо гласуване
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:50ч.
Последно гласуване
Събота, 12 Май 2018г. 05:00ч.

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Hits Percent Graph
в делничен ден (от 16:00 до 20:00)
1119 45.4%
В делничен ден между 8:00 и 17:00
795 32.2%
В Събота
289 11.7%
В Неделя
264 10.7%

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?