Обяви за събиране на оферти и покани

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
11 06-2018/28.08.2018 Обява за "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Шумен " ООД - гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството"
12 05-2018/17.08.2018 г. Обява за "Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект "Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД"
13 04-2018/16.07.2018 : Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции
14 03-2018/01.03.2018 - Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени ВиК - аварии” в три обособени позиции"
15 02-2018/15.02.2018 г.: Обява за „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в три обособени позиции"
16 01-2018/05.02.2018 г.: Обява за „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции
17 04-2017/20.10.2017 Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
18 03-2017\21.07.2017 Обява за "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен
19 02-2017\26.01.2017 Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции"
20 01-2017\10.01.2017 Обява за "Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"