Обяви за събиране на оферти и покани

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 03-2018/01.03.2018 - Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени ВиК - аварии” в три обособени позиции"
2 02-2018/15.02.2018 г.: Обява за „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в три обособени позиции"
3 01-2018/05.02.2018 г.: Обява за „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции
4 04-2017/20.10.2017 Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
5 03-2017\21.07.2017 Обява за "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен
6 02-2017\26.01.2017 Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции"
7 01-2017\10.01.2017 Обява за "Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"
8 02-2016\08.11.2016 Обява за "Доставка на втечнен хлор-газ за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен
9 01-2016\15.07.2016 Обява за "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен