Обяви за събиране на оферти и покани

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 02-2019/04.02.2019: Обява „Третиране, депониране и транспортиране на отпадъци, получени от дейността на ПСОВ гр. Шумен” при „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен”
2 01-2019/28.01.2019г.: Обява за "Ремонт на водомери"
3 10-2018/19.11.2018г: Обява за "Предоставяне на услуги по застраховане"
4 09-2018/25.10.2019г: Обява за "Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"
5 08-2018/22.10.2018: Обява за „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „В и К - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки"
6 07-2018/19.10.2018 Обява за "Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"
7 06-2018/28.08.2018 Обява за "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Шумен " ООД - гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството"
8 05-2018/17.08.2018 г. Обява за "Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект "Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД"
9 04-2018/16.07.2018 : Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции
10 03-2018/01.03.2018 - Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени ВиК - аварии” в три обособени позиции"

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1