03-2019/26.02.2019: Обява "Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

Обява за събиране на оферти за "Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

Обява (26.02.2019 г. / 15:14 ч.) може да изтеглите от тук

Техническа спецификация (26.02.2019 г. / 15:14 ч.) може да изтеглите от тук

Методика за оценка (26.02.2019 г. / 15:14 ч.) може да изтеглите от тук

Условия за участия (26.02.2019 г. / 15:14 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор (26.02.2019 г. / 15:14 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (26.02.2019 г. / 15:14 ч.) може да изтеглите от тук

Удължаване на срока на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП (06.03.2019 г. / 17:00) може да изтеглите от тук

Протокол (15.03.2019 г. / 16:34) може да изтеглите от тук

Договор (22.04.2019 г. / 10:47) може да изтеглите от тук