ПС-02/08.02.2019 г.: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен” в две обособени позиции”

ПС-02/08.02.2019 г.:  “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен” в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Ремонт на потопяеми помпи за питейна вода и водопотопяеми помпи за отпадъчни води, собственост на “В и К - Шумен” ООД, гр.Шумен.
Обособена позиция №2: Ремонт на центробежни хоризонтални помпи, за питейна вода, собственост на “В и К - Шумен” ООД, гр.Шумен

Решение (08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление (08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Техническа спецификация (08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Методика за оценка
(08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Условия за участие (08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор ОП 1-2 (08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Образци
(08.02.2019 г / 15:56 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол №1 (06.03.2019 г. / 14:54 ч.) може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения (12.03.2019 г./ 15:12 ч.) може да изтеглите от тук.
Утвърден протокол №1 (29.03.2019 г./10:40 ч.) може да изтеглите от тук.
Утвърден протокол №2 (29.03.2019 г./10:40 ч.) може да изтеглите от тук.
Утвърден протокол №3 (29.03.2019 г./10:40 ч.) може да изтеглите от тук.
Решение (29.03.2019 г./10:40 ч.) може да изтеглите от тук.
Обявление за възложена поръчка (15.05.2019 г./09:27 ч.) може да изтеглите от тук.
Договори по обособена позиция №1 обособена позиция №2 (15.05.2019 г./09:27 ч.) може да изтеглите от тук.