02-2019/04.02.2019: Обява „Третиране, депониране и транспортиране на отпадъци, получени от дейността на ПСОВ гр. Шумен” при „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен”

Обява за събиране на оферти за  „Третиране, депониране и транспортиране на отпадъци, получени от дейността на ПСОВ гр. Шумен” при „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен” в три обособени позиции:

Обособена позиция №1
:”Третиране, депониране и транспортиране на отпадък с код 19 08 01 – Отпадъци от решетки и сита

Обособена позиция №2
: ”Третиране, депониране и транспортиране на отпадък с код 19 08 02 – Отпадъци от пясъкоуловители:

Обособена позиция №3: ”Третиране, депониране и транспортиране на отпадък с код 19 08 05 – Утайки от пречистване на отпадъчни води


Обява
(04.02.2019 г. / 16:51 ч.) може да изтеглите от тук

Техническа спецификация (04.02.2019 г. / 16:51 ч.) може да изтеглите от тук

Методика за оценка (04.02.2019 г. / 16:51 ч.) може да изтеглите от тук

Условия за участие (04.02.2019 г. / 16:51 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договори (04.02.2019 г. / 16:51 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (04.02.2019 г. / 16:51 ч.) може да изтеглите от тук

Удължаване на срока на осн. чл.188, ал. 2 от ЗОП (11.02.2019 г. / 17:00 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол (11.03.2019 г. / 15:44 ч.) може да изтеглите от тук

Съобщение (24.04.2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по Обособена позиция №1 (24.04.2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по Обособена позиция №2 (24.04.2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по Обособена позиция №3 (24.04.2019 г. / 15:54 ч.) може да изтеглите от тук