Съобщение

Община Никола Козлево

Поради реконструкция на хранителен водопровод на с.Никола Козлево с инвеститор и изпълнител Община Никола Козлево, водоснабдяването на селото ще бъде нарушено през светлата част от денонощието и възстановявано в края на работния ден. Очаквана продължителност на СМР - до 07.02.2019г.