Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала авария на водопровод на ул.Илчо войвода 24 , кв. Дивдядово, днес 27.01.2019 г. водоподаването ще бъде спряно до отстраняване на аварията.