Съобщение

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен, уведомява своите потребители, че считано от 01.01.2019 г. , във връзка със сключен договор с „Български пощи” ЕАД, заплащането на предоставените ВиК услуги по издадени фактури ще се извършва в съответните пощенските пунктове с работно време по населени места (виж "Плащане в брой")