Становище на АОП

Становище на АОП  по открита процедура с предмет: „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“:

Становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (13-12-2018г.; 16:10ч.) може да изтеглите от тук.

Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП (13-12-2018г.; 16:10ч.) може да изтеглите от тук.

Становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - Етап II (30-01-2019г.; 11:45ч.) може да изтеглите от тук.