Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на захранващо ел.табло в помпена станция от  водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, днес 07.12.2018г.  от  14,30 часа  до 19,00 часа е спряно водоподаването във висока и най-висока зона на града, в т.ч. района на кв.Боян Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл.”Оборище”, района южно от ул.”Вл.въстание” до кръстовището с бул.”Велики Преслав”.