Съобщение

Поради отпадане на ел. захранване на далекопровод високо напрежение на 28.11.2018г., захранващ помпени станции на територията на Община Хитрино и Община Венец е възможно нарушаване на водоподаването в следните населени места:

Община Хитрино: с. Хитрино, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Тервел, с. Студеница, с. Трем, с. Висока поляна, с. Байково, с. Добри Войников.

Община Венец: с. Черна, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко.

Поради отпадане на ел. захранване на далекопровод високо напрежение на 28.11.2018г., захранващ водоизточници и помпени станции на територията на Община Каспичан е възможно нарушаване на водоподаването в следните населени места:

Община Шумен: с. Мадара.

Община Каспичан: гр. Каспичан, с. Кюлевча.