Съобщение

Община Нови пазар

„В и К–Шумен” ООД гр.Шумен уведомява всички свои абонати живущи в село Кюлевча, че поради извършване на строително – монтажни работи за подмяна на част от напорен водопровод за село Кюлевча ще бъде временно нарушено водоснабдяването на село Кюлевча. 
Строително монтажните работи ще започнат от 9.00 часа на 20.11.2018 год. и ще продължат до   23.11.2018 год.