ОП-01/16.01.2019 г. - Открита процедура с предмет:„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен"

ОП-01/16.01.2019 г. - Открита процедура с предмет:„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителната система Шумен гр. Шумен

Решение може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Обявление може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Техническа спецификация може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Спецификация строителни работи може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Спецификация механични съоръжения може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Спецификация електро управление и комуникации може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Методика за оценка може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Указания за участия може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Проект на договор може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Образци може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Проект на ПСПВ може да изтеглите от тук. (18.01.2019 г. - 14:04 ч.)

Становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - Етап II може да изтеглите от тук. (31.01.2019 г. - 16:15 ч.)

Разяснение ( № 1 ) за строителство на ПСПВ може да изтеглите от тук. (18.02.2019 г. - 16:17 ч.)

Разяснение ( № 2 ) за строителство на ПСПВ може да изтеглите от тук. (19.02.2019 г. - 16:20 ч.)

Разяснение ( № 3-4 ) за строителство на ПСПВ може да изтеглите от тук. (26.02.2019 г. - 16:21 ч.)

Становище на възложителя може да изтеглите от тук. (26.02.2019 г. - 16:21 ч.)

Протокол №1 може да изтеглите от тук. (11.04.2019 г. - 10:34 ч.)